Croatia
Facebook
Vela Luka i Korčula Vijesti

Kakvoća mora u Republici Hrvatskoj – Proizd

Konačna ocjena: izvrsno

Naziv plaže: Proizd
Lokacija: Vela Luka; Korčula
Koordinate uzorkovanja: 42.986°, 16.6206°

 

Vrsta plaže: Prirodna
Pretežiti dio plaže tipa: žalo (oblutci)
Ostali dio plaže tipa: stjenovita
Vegetacija: samo niže raslinje (trava, grmlje)
Prosječna temp. mora (za vrijeme sezone) [°C]: 22.3
Slanost mora – min. (za vrijeme sezone): 26
Slanost mora – max. (za vrijeme sezone): 38.8
Prevladavajući vjetar: sjeverni
Amplitude plime i oseke [cm]: 23.9
Dužina plaže [m]: 110
Širina plaže [m]: 15
Oblik plaže: uvučena (uvala)
Nagib kopnenog dijela plaže: blago (do 15 stupnjeva)
Nagib morskog dijela plaže: blago (do 15 stupnjeva)
Dostupnost: pješački put
Karakteristike okolnog područja: plaža izvan naselja
Parkiralište: ne
Zaštita sa morske strane: nema
Tip (plava zast., ek. mreža): ekološka mreža
Privez brodica: ne, ni u blizini plaže
Koncesionar ili jedinica lokalne samouprave: Vela luka
Gustoća kupača tijekom sezone kupanja: visoka
Objekti:

Hrvatska uredba

Godišnja ocjena – godina (broj ispitivanja)
2009(10) 2010(10) 2011(10) 2012(10) 2013(10) 2014(10)
Konačna ocjena ocjena – razdoblje (broj ispitivanja)
2009-2012(40) 2010-2013(40) 2011-2014(40)

EU direktiva 2006/7/EZ

Godišnja ocjena – godina (broj ispitivanja)
2009(10) 2010(10) 2011(10) 2012(10) 2013(10) 2014(10)
Konačna ocjena ocjena – razdoblje (broj ispitivanja)
2009-2012(40) 2010-2013(40) 2011-2014(40)

 izvrsno  dobro  zadovoljavajuće  nezadovoljavajuće

Više info