Croatia
Facebook
Najbolje plaže u Hrvatskoj

Županijske plaže prošle i na sedmom ispitivanju kakvoće

Naime, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije more je ispitivao na 113 plaža u periodu od 10. do 18. kolovoza 2015. godine.

Od ukupno 113 plaža more na 108 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. Na plažama Molunat u Konavlima, Supavo u Stonu na Pelješcu, Žrnovska Banja na Korčuli te Ušće Ploče more je bilo dobre kakvoće, dok je na plaži u mjestu Duboka u općini Slivno more bilo zadovoljavajuće kakvoće.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://www.izor.hr/kakvoca/ ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.

Obzirom da na Gradskoj plaži u Pločama postoji zabrana kupanja od 2006. godine, te prema Uredbi ista plaža nije u Programu ispitivanja za 2015. godinu, Zavod je sukladno ugovorenim obvezama s Dubrovačko–neretvanskom županijom obavio dodatna ispitivanja kakvoće mora na navedenoj plaži 11. kolovoza 2015. godine. Više info