Croatia
Facebook
Najbolje plaže u Hrvatskoj

Dubrovnik: Na 103 plaže more izvrsne kakvoće

Ispitivanjem kakvoće mora na 110 plaža Dubrovačko-neretvanske županije ustanovljeno je da je na 103 plaže more izvrsne kakvoće, izvijestio je županijski Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode.

Dubrovačko-neretvanski Zavod za javno zdravstvo proveo je ispitivanje mora od 28. srpnja do 8. kolovoza.

Na 103 plaže more je bilo izvrsne kakvoće. Dobra kakvoća mora za kupanje utvrđena je na plažama Mali Zaton, Ušće Opuzen i Prigradica u Blatu na Korčuli. Zadovoljavajuća kakvoća mora utvrđena je na plažama Mlini, Striježica i Srebreno u Župi dubrovačkoj, a samo plaža u Polačama na otoku Mljetu nije odgovarala uvjetima Uredbe o kakvoći mora.

Tijekom šestog ispitivanja mora, 5. kolovoza, utvrđeno je naime kratkotrajno onečišćenje u Polačama.

Obavljeno je dodatno uzorkovanje te su svakodnevno uzimani dodatni uzorci mora za kupanje od 7. do 9. kolovoza. Ti su uzorci udovoljavali uvjetima Uredbe.

Uzorkovanje mora na plaži u Polačama na Mljetu će se ponoviti u roku od sedam dana radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja, navode iz županijskog Ureda. Više info i galerija slika