Croatia
Facebook

Brna

Ljekovito blato u uvali Istruga i romantične plaže

Malo naselje i prilično duboko smješteno u uvali na južnoj obali otoka Korčule, 4 km udaljen od mjesta Smokvica, što je čini njenom lukom.Od nedavno ovo naselje bilježi razvoj a tome,uz turizam, pridonosi i vađenje ljekovitog blata koje se vadi u uvali Istruga, no nažalost još uvijek nedovoljno iskorišteno i neorganizirano.

U trenutku ulaska u uvalu u kojoj se nalazi hotel “Feral”možete vidjeti prirodne stjenovite plaže  sa  umjetnim metalnim stepenicama kojima se silazi u more tako da je ovaj dio pogodan samo za plivače dok u   susjednim uvalama ima malih i prekrasnih  plaža  sa šljunkom ili pijeskom te sa hladovinom gustih borovih šuma.Nedaleko od  obale, između uvala Brne i  Prižbe nalazi se nekoliko otočića (Vrhovnjak, Sridnjak, Stupa i drugi), na kojima se može provesti vrijeme u ugodnom kupanju.

Smještaj  možete organizirati u hotelu Feral ili u privatnim apartmanima.