Croatia
Facebook

Město Korčula

Rodiště Marca Pola

Město Korčula (3300 obyv.) s přístavem, je oblíbené letovisko a hojně navštěvovaný výletní cíl na severovýchodním pobřeží ostrova Korčula. Korčula patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím na chorvatském přímoří. Východně od přístavu se nachází malá skupinka ostrůvků.

Podle pověsti byla Korčula založena trójským hrdinou Antenorem; prokazatelně tu byla řecká osada již ve 4. stol. př.n.l.

Stará část Korčuly leží na vyvýšeném poloostrůvku spojeném s pevninou jen úzkou šíjí. Je ze všech stran obklopena hradbami ze 14. – 16. stol.

Střed starého města tvoří na nejvyšším bodě Strossmayerovo náměstí s goticko-renesanční katedrálou sv. Marka (Sveti Marko) ze 16. – 17. stol., s velmi cenným interiérem (mimo jiné originál od Tintoretta). Součástí je baptisterium ve zvonici katedrály (díla moderního chorvatského umění). Sousední Opatský palác (Opatska palača) s opatskou klenotnicí (Opatska riznica), cenné liturgické předměty, obrazy, sochy, rukopisy aj. Krásný renesanční palác Arneriů se opravuje, bude ale brzy otevřen. Sousední palác Gabrielisů hostí městské muzeum (Gradski muzej) se sbírkami námořními, etnografickými a uměleckými. Komplex náměstí doplňuje nejstarší korčulský kostel, kostel sv. Petra (Sveti Petar) ze 14. stol. V blízkosti je dům, kde se údajně narodil slavný cestovatel Marco Polo.

V autentickém prostředí starého města Korčula, především v prostoru bran a hradeb, ale i v místním divadle se v sezóně konají jako součáswt lidových slavností, ale i jako samostatná vystoupení přestavení morešky, staré rytířské a taneční hry.

Možnost tance a zábavy je v diskoklubech a na terasách hotelů. Velkou lidovou slavností je svátek sv. Petra a Pavla 29. června – veselice s pálením ohňů a s bohatým programem. Ve druhé pol. července se koná „Marko Polo Festival“ – festival písně a vína. Křtění mladého vína probíhá v listopadu. Mariánský svátek Velika Gospa – 15.8. Zábavní slavnost na paměť bitvy mezi Janovany se koná vždy začátkem září. Lidové slavnosti u příležitosti svátku sv. Martina probíhají na jeho svátek – 11. listopadu.