Croatia
Facebook

Výlety na ostrově Korčula

Za vínem, kulturou, sportem a do romantických zátok

Ostrov s rozlohou 279 km2. Od ostrova Hvar je oddělena Korčulským průlivem a od poloostrova Pelješac Pelješackým průlivem. Mezi Korčulou a Lastovem jsou vody Lastovského průlivu.

Město Korčula si zachovalo starobylý původní ráz a hodnotné stavitelské a kulturně historické památky. Korčula je po Dubrovníku nejnavštěvovanějším místem v této oblasti.

Ostrov s 17 tis. obyvateli je jeden z nejhustěji osídlených jadranských ostrovů. Hlavním hospodářským odvětvím je zemědělství (pěstuje se vinná réva, jižní ovoce, zelenina, olivovníky), významný je také rybolov a zpracování ryb, stavba lodí, výroba plastů, těžba kamene (na ostrůvcích při východním pobřeží).

Rozvíjí se cestovní ruch, který tu již má poměrně starou tradici.

Hlavní přímořské obce jsou Korčula, Vela Luka, Lumbarda, Brna a Prižba, vnitrozemské Blato, Čara, Pupnat, Smokvica a Žrnovo.

Ostrov Korčula má významné kulturně historických památky (město Korčula, dále Blato, Lumbarda, Čara aj.) a vhodné přírodním podmínky. Korčula je oblíbená pro jachting, surfování, potápění a další sporty. Je zde kvalitní ubytování v hotelích, bungalovech a apartmánech.

Výroba výtečných vín se zvyšuje, víno se exportuje a je vyhledáváno mnohými turisty. Pravé přírodní víno zakoupíte v Čaře, Smokvici, Blatu. Nejznámější vína z Koručuly jsou Pošip, Rukatac, Grk a Plavac.

Ostrov Korčula má spojení trajektem z přístaviště Korčula-Dominće s Orebićem na poloostrově Pelješac a s Drvenikem na Makarské riviéře. Přístav Dominće je zastávkou trajektových linek. Vyplouvají odtud mezinárodní trajekty. Další trajektový přístav je ve Vela Luce, kde zastavují trajekty a lodě ze Splitu a pak pokračují na ostrov Lastovo.