Croatia
Facebook
Vela Luka

Historie

Nejstarší důkazy o životě a kultuře v této středomořské části pochází již z mladší doby kamenné, čímž se tato oblast stala jednou z nejvýznamnějších prehistorických nalezišť v Evropě. Archeologické výzkumy začaly v roce 1974 na lokalitě Vela Špilja (Velká jeskyně), která se nachází 100 m nad dnešním městem v místě zvaném Pinski rat. Zde bylo postupně nalezeno velké množství keramiky, kostí, kamenů, pazourků  a mnoho jiných historických pozůstatků. Vykopávky jsou dnes vystaveny v místním muzeu, které je přístupné veřejnosti.

Pojménování ostrova Ostrov Korčula vychází ze jména porostu tmavých borovic a dubů, jak dokládají původní názvy Corcyra nigra (Černá Korčula) i Corcyra melaina z období římského a řeckého osídlení. Podle předpokladů zde byla první řecká kolonie založena počátkem 5. st. př. n. l.

V 15. století začali bohatší majitelé stavět obytné domy a hospodářské budovy. Rozvoj Vela Luky začal v 18. a počátkem 19. století, kdy zde byla také vystavěna továrna na zpracování ryb.

Ve tředu města, v rekonstruovaném barokním letním sídle, je umístěno kulturní centrum. Různorodou historii, kulturu i umělecké dědictví prezentují cenné umělecké muzejních sbírky, např. sbírky z římských lokalit v okolí, dřevěných modelů lodí, nebo archeologická sbírka s předměty z prehistorické jeskyně Vela Špilja.

V roce 1978 postihla město přílivová vlna. V rámci pomoci Vela Luce vznikla darem známých domácích i zahraničních umělců sbírka črt, grafik a malých skulptur. Významné jsou dvě sochy anglického umělce Henryho Moora, jeho jediná díla na chorvatském území.

I v současnosti je Vela Luka inspirativním místem malířů, sochařů a básníků. Narodili se zde slavní umělci, z nichž je nejznámější zpěvák Oliver Dragojević.

Farní kostel Sv. Josefa (Sv. Josip) byl dokončen v roce 1848. Byl postaven v neobarokním stylu a zvonice kostela byla vystavěna v roce 1871. Prostředky na výstavbu odsouhlasil rakouský vojevůdce František Karel, otec císaře Františka Josefa, který se při své cestě po Dalmácii zastavil ve městě.

V obnovené kostele Sv. Vincenta (Sv. Vincenc) z roku 1489 je vystavena busta dona Ivana Oreba, který značně přispěl ke kulturnímu rozvoji Vela Luky ve 20. století.