Croatia
Facebook
Nejlepší pláže v Chorvatsku

Brožura Letní akce na ostrově Korčula

I v letošním roce byla vydána brožura společných letních akcí na ostrově Korčula.

Tvorbu společně realizovali turistické sdružení Vela Luka, Blato, Lumbarda, Korčula  a Smokvica, sdružení “Blatki fižuli” a sdružení „Luško Lito“.

Myšlenka brožury ostrova Korčula byla navržena z turistické kanceláře Vela Luka, jako potřeba pro všechny hosty a návštěvníky a je výsledkem společné spolupráce turistických sdružení.

Prospekt, který byl vytištěn v chorvatštině a angličtině je možno získat na adrese TZ Vela Luka.

TZO Vela Luka